Dự án Thương Mại

Viễn thông Sơn La và viễn thông Cao Bằng

Viễn thông Sơn La và viễn thông Cao Bằng - cung cấp hệ thống nguồn và hệ thống UPS