Thương mại

Vật tư cho hệ thống tiếp địa

Vật tư cho hệ thống tiếp địa: Cọc đồng tiếp địa, vật tư hàn, hóa chất GEM…