Thương mại

Tư vấn thiết kế và cung cấp giải pháp cho hệ thống điện tòa nhà

Cung cấp các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và tích hợp trọn gói hệ thống chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền trên tất cả các mạng điện, máy tính, viễn thông và hệ thống điều khiển.