Trung Tâm Viễn Thông

Tư vấn, thiết kế hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà.

Tư vấn, thiết kế hệ thống viễn thông INBuilding (tăng cường sóng di động, điện thoại cố định, internet, Truyền hình cáp) và hệ thống cáp quang trong tòa nhà...

Chi tiết...

Triển khai trọn gói hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà.

Triển khai trọn gói hệ thống viễn thông INBuilding. (tăng cường sóng di động, điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp) và hệ thống cáp quang trong tòa nhà...

Chi tiết...

Mua bán sát nhập hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà.

Interland thực hiện các dịch vụ mua bán sát nhập hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà...

Chi tiết...

Thuê và cho thuê hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà.

Interland thuê và cho thuê hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà ...

Chi tiết...

Cung cấp giải pháp, tối ưu hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà.

Cung cấp các giải pháp, tối ưu hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà...

Chi tiết...