Trung Tâm Viễn Thông

Triển khai trọn gói hệ thống viễn thông INBuilding và hệ thống cáp quang trong tòa nhà.

Trung tâm viễn thông của Interland triển khai trọn gói hệ thống viễn thông một cách chuyên nghiệp trong việc tăng cường sóng di động, điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp, nâng cấp hệ thống mạng internet từ cáp đồng lên cáp quang trong tòa nhà...