Dự án Thương Mại

Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel)

Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel) -Thiết bị điện lắp đặt cho các trạm BTS, cung cấp thiết bị phát sóng trong nhà.