Dự án Phủ Sóng Tòa Nhà

TOÀ NHÀ ACV HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

  • Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Tân Bình, HCM
  • Loại hình: Văn Phòng
  • Tòa nhà gồm 08 tầng.
  • Diện tích sàn: 22.378 m2
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam