Dự án Thương Mại

Nhà máy thuỷ điện Thác Bà - Yên Bái

Nhà máy thuỷ điện Thác Bà - Yên Bái : Hệ thống chống sét