Dự án Thương Mại

Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Nhà máy thủy điện Hòa Bình (Hòa Bình): Cung cấp hệ thống khí nén cao áp và hệ thống chống sét nguồn