Dự án Thương Mại

Nhà máy ô tô Đồng Vàng

Nhà máy ô tô Đồng Vàng (Bắc Giang) – Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam: Hệ thống điện phân phối và máy phát điện dự phòng