Thương mại

Hệ thống nguồn DC & AC

 Cung cấp vật tư, phụ kiện, ngành viễn điện và viễn thông: cáp điện, cáp quang, cáp thông tin, cáp thép phục vụ cho xây lắp cột, các phụ kiện khác