Thương mại

Cung cấp giải pháp công nghệ, kỹ thuật và tích hợp trọn gói hệ thống

Hệ thống cấp điện dự phòng: Hệ thống bộ lưu điện (UPS), máy phát điện dự phòng