Dự án Thương Mại

Công ty viễn thông Viettel

Công ty viễn thông Viettel - Cung cấp thiết bị mạng và điện thoại cố định