Dự án Thương Mại

Công ty CP sơn Hải Phòng

Công ty CP sơn Hải Phòng (Hải Phòng): Hệ thống điện cho dự án mở rộng nhà máy sản xuất sơn cao cấp