Dự án Thương Mại

Công ty CP ô tô Trường Sơn (Nghệ An)

Công ty CP ô tô  Trường Sơn (Nghệ An): Máy phát điện dự phòng 350KVA