Bất động sản

Tư vấn bất động sản

Tư vấn bất động sản là một trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của INTERLAND

Chi tiết...

Môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản là công việc trung gian giữa người mua (cần thuê) và người bán (cho thuê), thường được trả công theo một tỷ lệ nào đó trên tổng giá trị giao dịch được gọi là hoa hồng. Môi giới bất động sản khác nhân viên bán hàng ở chỗ, nhân viên bán hàng chỉ đơn thuần là tìm kiếm người mua còn môi giới bất động sản là tìm kiếm và kết nối người bán và người muốn mua bất động sản.

Chi tiết...

Định giá bất động sản

Định giá bất động sản là việc ước tính giá trị của quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện cụ thể và trên một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp...

Chi tiết...

Quản lý, cho thuê văn phòng cao cấp

Chúng tôi cung cấp tư vấn các giải pháp quản lý, cho thuê văn phòng cao cấp với dịch vụ và chất lượng quốc tế....

Chi tiết...

Xúc tiến đầu tư dự án bất động sản

INTERLAND thực hiện xúc tiến đầu tư dự án bất động sản,...

Chi tiết...